Svobodný Suverénní Evropský Stát

Proklamace Svobodného Suverénního Evropského Státu

 

My, níže podepsaní členové Svobodného Suverénního Evropského Státu, tímto prohlašujeme, že pod jménem

 

„Svobodný Suverénní Evropský Stát“

 

zakládáme naši obnovenou společnost založenou na jednotě svobodných lidí. Tímto zakládáme skutečně humánní společnost jako základní kámen svobody a míru pro všechny evropské státy. Společné dobro všech lidí žijících v míru na území Evropy je naším deklarovaným cílem.

 

Vnímáme potřebu vytvořit zcela novou společnost, protože globalizace vedla k velké nejistotě mezi lidmi. Lidé, stejně jako příroda, byli redukováni na čistě ekonomický faktor.

 

Mocní tohoto světa využili krizí v minulosti k rozdělení obyvatelstva a pokračují v tom i nadále. Výsledkem je nespravedlivé rozdělování zdrojů a statků, nerovné zacházení ve všech situacích a nesvoboda. Také příroda jako základ naší existence je stále více nenávratně ničena. Chybí úcta k živému a přírodnímu, stejně jako ke službám, které nejsou odměňovány penězi.

 

Odpověď na dnešní výzvy nemůže spočívat v ještě větší mechanizaci a dalším oddělování člověka od přírody.

 

Stávající formy státu již nejsou schopny zajistit základní životní podmínky, které my a naše děti potřebujeme pro živou a svobodnou budoucnost.

 

Demokratické základy jsou obcházeny nebo jednoduše rušeny bez ohledu na právní základ. Soudy se řídí politikou, a nikoliv již zákonem. Celé národy v Evropě pomalu upadají do otroctví.

 

Nová společnost, tento nový stát, je státem nás všech – nejsme poddaní a nejsme závislí. Jsme členy, a tedy jako vlastníci tvůrci tohoto státu. Naše příslušnost nevyplývá z místa narození, ale z našeho přesvědčení a svobodné vůle.

 

Jsme svobodní od narození a všichni máme stejná práva a možnosti. Je naší povinností, abychom jako členové tohoto společenství ukončili současnou éru nespravedlnosti a nerovnosti.

 

Zasazujeme se o novou formu lidského soužití. Všichni jsme bratři a sestry – žádný jazyk ani hranice nás již nebudou dále rozdělovat. Tuto společnost vytvoříme a dobudujeme společně – jako místo jednoty, svobody, odpovědnosti, spolurozhodování a spoluvytváření. Každý je zde důležitý, každý jednotlivec zde má své místo.

 

Naším společným úkolem je zajistit mír, vně i uvnitř, aby si každý mohl najít svou vlastní cestu ke štěstí.

 

Nepředstavujeme socialismus ani komunismus, ale skoncujeme se současnou podobou kapitalismu. Naše jednání se nebude řídit chamtivou honbou za ziskem, ale snahou o štěstí a harmonii pro všechny ve společnosti.

 

Naše jednání se bude řídit následujícími zásadami:

  • Respektujeme přírodu jako základ naší existence.
  • Naše příslušné kultury, identita a naše různé jazyky musí být zachovány jako nezávislé a ceněny ve své rozmanitosti.
  • Základem naší společnosti je instituce přijímající lidské rodiny.
  • Nový stát vytváří dobré životní podmínky pro lidi, zvířata, rostliny a přírodu. Spravedlivě rozděluje zdroje a zohledňuje nezbytné fáze odpočinku.
  • Vítáno je mírové soužití a vzájemnou ohleduplnost, respekt a úctu k vlastnímu životu, životu ostatních lidí, všech ostatních bytostí a k přírodě.
  • Všichni občané se mohou svobodně rozvíjet a vyjadřovat v mezích zákona, pokud tím neomezují svobodu jiné osoby.

Významné osoby našeho státního společenství jsou voleny občany, a to pouze na dobu určitou. Důležitá rozhodnutí přijímají výhradně občané prostřednictvím hlasování. Stát zastupuje 12 nezávislých delegátů a jedna hlava státu.

 

Životním prostorem a společným majetkem Svobodného suverénního evropského státu je území evropského kontinentu, které je využíváno podle vůle vlastníka.

 

Zveme všechny lidi, aby se k našemu státu připojili registrací jako projevem své vůle.

SVOBODNÝ SUVERÉNNÍ EVROPSKÝ STÁT

Soběstačné soužití a vzájemná pomoc. V míru, vzájemné úctě, důstojnosti a ohleduplnosti – k vlastnímu životu, k životu ostatních lidí a všech bytostí i k přírodě.

 

Výzva k novému začátku svobodného života v novém mírovém státě. Přidáte se k nám a pomůžete nám tento stát vybudovat?

Registrace
k občanství