A Szabad Szuverén Európai állam kikiáltása

 

Mi a Szabad Szuverén Európai Állam alulírott tagjai ezennel kijelentjük, hogy

 

Szabad Szuverén Európai Állam“

 

néven a szabad emberek közösségén alapuló megújított társadalmat megalapítjuk.

 

Ezzel egy igazán emberi társadalmat hozunk létre, amely a szabadság és a béke alapköve minden európai államban. Kinyilvánított célunk Európa területén élő valamennyi ember békés társadalmi jóléte.

 

Egy teljesen új társadalom létrehozásának szükségességét látjuk, hiszen a globalizáció nagy bizonytalansághoz vezetett az emberek között. Az embert és természetet pusztán gazdasági tényezővé degradálták.

 

A világ hatalmi birtokosai a múltban a válságokat a lakosság megosztására használták fel, és ezt teszik továbbra is. Ennek következménye az erőforrások és a javak igazságtalan elosztása, az egyenlőtlen bánásmód minden élethelyzetben, és a szabadság hiánya. A természet, mint az életünk alapja is, egyre jobban pusztul visszafordíthatatlanul. Nem becsülik meg azt, ami élő és természetes valamint azon szolgáltatásokat, amelyek nem pénzben kerülnek kifizetésre.

 

A jelenlegi kihívásokra nem lehet a válasz technika még nagyobb mértékű fejlesztése, és az ember további elválasztása a természettől.

 

A korábbi államformák már nem képesek biztosítani azt a megélhetést, amelyre nekünk és gyermekeinknek szüksége van egy élhető és szabad jövőhöz.

 

A demokrácia alapelveit átugorják, vagy egyszerűen a jogi alapelvek figyelembe vétele nélkül hatályon kívül helyezik. A bíróságokat a politika vezérli, már nem a törvény. Lassan egész európai népek csúsznak bele a rabszolgaságba.

 

Az új társadalom, ez az új állam, mindannyiunk állama, nem vagyunk alattvalók, és függőségi viszonyban lévők. Ennek az államnak mi vagyunk a tagjai, és ezért tulajdonosként a megteremtői is. Az államhoz való hozzátartozásunkat nem a születési helyünk határozza meg, hanem meggyőződésünk és szabad akaratunk.

 

Születésünktől fogva szabadok vagyunk és egyenlő jogokkal és esélyekkel rendelkezünk. A mi feladatunk, hogy közösségünk tagjaként véget vessünk az igazságtalanság és egyenlőtlenség jelenlegi korszakának.

 

Kiállunk az emberi együttélés új formája mellett. Mindannyian testvérek vagyunk és többé nem választ el minket semmilyen nyelv vagy határ. Együtt fogjuk létrehozni és befejezni ezt a társadalmat, az egység, szabadság, felelősség, a közös döntés és tevékeny részvétel helyszíneként. Itt mindenki fontos, mindenkinek megvan a maga helye.

 

Közös feladatunk a külső és belső béke biztosítása, hogy mindenki megtalálja a boldogsághoz vezető utat.

 

Nem képviseljük sem a szocializmust sem a kommunizmust, azonban véget vetünk a kapitalizmus jelenlegi formájának. Nem a haszonszerzés iránti telhetetlen törekvés vezérli majd tetteinket, hanem a boldogság és harmónia iránti törekvés a közösség minden tagja számára.

 

Tevékenységünket a következő alapelvek irányítják:

  • Óvjuk a természetet, mint létezésünk alapját.
  • Kultúránkat, identitásunkat és különböző nyelveinket függetlenségükben kell megőrizni és sokszínűségükben megbecsülni.
  • Az elfogadó emberi család intézménye képezi társadalmunk alapját.
  • Az új állam jó életkörülményeket teremt az emberek, állatok, növények és a természet számára. Az erőforrásokat igazságosan osztja el és figyelembe veszi a szükséges pihenőidőket.
  • Üdvözöljük a békés együttélést és a kölcsönös megértést, saját és más emberek élete, minden más élőlény és a természet iránti tisztelettel.
  • Minden állampolgárnak lehetősége van arra, hogy a törvényi keretek között szabadon fejlődjön, és kifejezze magát, amennyiben nem korlátozza más személy szabadságát.

A közösségünkben lévő fontos személyeket közösségünk választja meg. Fontos döntéseket kizárólag a nép hoz meg szavazással. Az államot 12 független küldött és egy vezető képviseli.

 

A Szabad Szuverén Európai Állam élettere és közös birtoka az Európai Kontinens területe.

 

Mindenkit meghívunk, hogy a regisztráció általi szándéknyilatkozattal csatlakozzon államunkhoz.