Svobodný Suverénní Evropský Stát

Svobodný Suverénní Evropský Stát - SSES

Výzva k novému začátku svobodného života v novém mírovém státě.
Vyzýváme všechny lidi, aby se k našemu státu připojili registrací
jako projev své vůle.

Společný cíl

Soběstačný společný život a být tu jeden pro druhého. V míru, se vzájemnou ohleduplností, respektem a úctou – k vlastnímu životu, k životu ostatních lidí a všech bytostí i k přírodě.

Co je to Svobodný Suverénní Evropský Stát?

Svobodný svrchovaný evropský stát vznikl v souladu se zákonem a v současné době se dále rozvíjí. Sdružuje lidi, kteří se chtějí vymanit ze struktur současných evropských států. Lidé, kteří chtějí žít podle přesvědčení, že rozhodovat má lid, a nikoli vláda.

Jak tato myšlenka vypadá v praxi?

V SSES je vláda nahrazena zástupci lidu, o důležitých otázkách rozhoduje lid prostřednictvím lidového hlasování (referenda). Za všechny základní služby odpovídá jediná správa… školství, vzdělávání, dopravu, kulturu, zdravotnictví, energetiku, odpadové hospodářství, bydlení.

JAKÉ JSOU CÍLE?

Všichni lidé mají stejné právo na: jídlo, vzdělání, práci, zdraví, lásku a štěstí, rovné zacházení, majetek a svobodu projevu. Každý občan přispívá svým dílem k tomu, aby toto vše bylo možné. „Státní“ instituce, jako jsou nemocnice, školy, vodárny atd. jsou neziskové organizace a slouží pouze k uspokojování potřeb občanů SSES.

HODNOTY NOVÉHO STÁTU

Hodnoty jsou orientovány na společné dobro, osobní odpovědnost každého jednotlivce, lidskou důstojnost, jakož i na zákony přírody a stvoření a rozvíjející se vědomí o nich. Důležitým mottem je: Svoboda jednotlivce končí tam, kde zasahuje do svobody druhého. Jde nám o ochranu VŠEHO života, jeho respektování a zachování pro budoucnost.

FAQ

Národní území je území, které patří těm Evropanům, kteří se zaregistrovali jako občané SSES. Tito občané zůstávají vlastníky se všemi právy, ale prohlášením své vůle převedli své pozemky na SSES jako národní území. Současně se SSES vzdává všech práv na toto nové národní území. Poznámka: Národní území nemusí být souvislé.

O občanství v SSES může požádat kdokoli bez ohledu na to, zda na základě projevu vůle vloží do státu pozemek/domek či nikoli.

O občanství a cestovní pas lze požádat na adrese www.europe-state.eu za poplatek 50 eur. Vydává se prozatímně na dobu 5 let.

Jsou to základní hodnoty, které spojují všechny Evropany. Hodnoty, které spojují Evropu jako celek a umožňují nám zachovat rozmanitost a zároveň se sjednotit jako společenství. Pod silným duchovním vedením vzniklo prvotní společenské dílo, které je základním východiskem společné ústavy. Později budou na základě účasti občanů budovány další části ústavy.

Potřebujeme vás všechny, kteří jste na tento krok připraveni, a samozřejmě spoluobčany s právním vzděláním pro příslušné právní texty, odborníky v oblasti medicíny, ekonomie a všech oborů, které tvoří lidskou společnost.

 

Pokud máte zájem, zaškrtněte prosím příslušné políčko v registračním formuláři.

Sociální služby by měly být poskytovány státními neziskovými institucemi při plném respektování svobodné volby a sebeurčení občana. SSES je zcela nový stát, který bychom rádi budovali společně s vámi.

 

Příklad v oblasti zdravotní péče:

Každý člověk rozhoduje o svém těle sám. Adekvátní bezplatná zdravotní péče musí být plně dostupná a poskytovaná každému člověku. Medicína by měla být holistická – pro tělo, mysl i psychiku (duši). Různé léčebné metody (naturopatie, alternativní medicína a konvenční medicína) fungují ruku v ruce a vzájemně se doplňují.

 

Další příklad se týká vzdělávání:

Každý občan má právo na bezplatné a příjemné vzdělání. Individuální nadání je uznáváno, oceňováno a podporováno. Sociální křesťanský rozvoj lidí je prvořadým cílem.

Ano, kdykoli. V takovém případě se poplatek ve výši 50 eur nevrací.

Ne. Téměř všechny evropské země mají možnost dvojího občanství. To znamená, že si člověk zachová (dokud SSES nedosáhne velikosti potřebné pro soběstačnost) své stávající občanství.

 

Výjimku tvoří Rakousko a Slovensko. Například v případě Slovenska platí, že pokud se stanete občanem jiného státu a 5 let jste nežili na jeho území, automaticky ztrácíte status občana Slovenské republiky.

 

I v případech, kdy hrozí ztráta předchozího občanství, může osoba požádat o udělení občanství. V takové situaci mu bude přiznán status „čekatele“ na dobu nezbytně nutnou. V případě, že taková osoba nevlastní žádnou půdu, kterou by chtěla z vlastní vůle vložit do SSES, bude jí darována část dostupné půdy, která již byla SSES poskytnuta. Tímto způsobem se bude moci po uplynutí 5 let od data potvrzení registrace přihlásit k pobytu na území jiného státu, v tomto případě SSES.

V konečném důsledku všechny, protože občané všech ostatních evropských zemí deklarují svou příslušnost k novému státu.

O občanství a cestovní pas můžete požádat kliknutím na zelené tlačítko. Poté budete přesměrováni na registrační stránku, kde se vám přehledně zobrazí celý proces registrace. Ten se skládá ze čtyř kroků.

Na začátku má registrační proces 4 jednoduché rychlé kroky. Skládá se ze zadání vašich identifikačních údajů, ověření a platby.

 

Poté vám bude na váš e-mail zaslán dekret potvrzující vaše občanství. E-mail byste měli obdržet do 48 hodin.

 

Součástí žádosti o udělení občanství je také žádost o vydání státního dokladu (cestovního pasu). Pas vám bude doručen na vaši poštovní adresu. Doba výroby a doručení pasu závisí na počtu žádostí. Může to trvat i několik týdnů.

Svobodný suverénní evropský stát je zcela nově vzniklý stát. Od každého občana se očekává dodržování základních hodnot. Ústava státu i fungování státní správy budou nastaveny společně s občany státu. O všech důležitých otázkách budou občané rozhodovat v lidovém hlasování (referendu). Pod silným duchovním vedením byla vytvořena primární sociální práce, která je základním východiskem společné ústavy. Později budou na základě účasti občanů budovány i další části ústavy.

 

Potřebujeme vás všechny, kteří jste na tento krok připraveni, a samozřejmě spoluobčany s právním vzděláním v příslušných právních textech, odborníky na medicínu, ekonomii a všechny obory, které tvoří lidskou společnost.

Ano. Žádost o udělení občanství a zároveň o vydání cestovního pasu je zpoplatněna částkou 50 eur. Tato částka se platí přímo při registraci. Platbu lze provést online, debetní nebo kreditní kartou. Proces online platby je zabezpečen prostřednictvím ověřené platební brány Stripe.

Dokumenty státu

Soběstačné soužití a vzájemná pomoc. V míru, se vzájemnou ohleduplností, respektem a úctou. Podáváme ruku míru a dobrého sousedství také všem našim sousedním státům a jejich národům. Obracíme se na všechny lidi, kteří žijí v Evropě, aby se k nám připojili a pomohli vybudovat Svobodný Suverénní Evropský Stát.

PROHLÁŠENÍ O NEZÁVISLOSTI

My, níže podepsaní, jsme dne 20. května 2023 vyhlásili založení:

 

Svobodného Svrchovaného Evropského Státu

 

a prohlašujeme, že jsme nezávislí na všech státech na území Evropy. Tento nový suverénní stát, popsaný v prohlášení z téhož dne, je vázán pouze božskými zákony přírody, vesmíru a lidské rodiny. My, níže podepsaní, tvoříme Radu zakladatelů…

 

zobrazit celý dokument

PROKLAMACE

My, níže podepsaní členové Svobodného Svrchovaného Evropského Státu, tímto prohlašujeme, že pod názvem:

 

Svobodný Svrchovaný Evropský Stát

 

Zakládáme naši obnovenou společnost založenou na spojení svobodných lidí. Tímto zakládáme skutečně humánní společnost jako základní kámen svobody a míru pro všechny evropské státy. Společné dobro všech lidí žijících v míru na území Evropy je…

 

zobrazit celý dokument

Dôležité videá

SVOBODNÝ SUVERÉNNÍ EVROPSKÝ STÁT

Soběstačné soužití a vzájemná pomoc. V míru, vzájemné úctě, důstojnosti a ohleduplnosti – k vlastnímu životu, k životu ostatních lidí a všech bytostí i k přírodě.

 

Výzva k novému začátku svobodného života v novém mírovém státě. Přidáte se k nám a pomůžete nám tento stát vybudovat?

Registrace
k občanství