Slobodný Suverénny Európsky Štát

PROHLÁŠENÍ NEZÁVISLOSTI SVOBODNÉHO SUVERÉNNÍHO EVROPSKÉHO STÁTU

My, níže podepsaní, jsme dne 20. května 2023 vyhlásili založení:

 

„Svobodného Suverénního Evropského Státu“

 

a prohlašujeme, že jsme nezávislí na všech státech na území Evropy.

 

Tento nový suverénní stát, popsaný v proklamaci z téhož dne, je vázán pouze božskými zákony přírody, vesmíru a lidské rodiny.

 

My, níže podepsaní, tvoříme Zakládající radu Svobodného Suverénního Evropského Státu. Zaručujeme, že již vypracovaná ústava nového státu bude na základě vůle jeho občanů upravena a odhlasována.

 

Podáváme ruku k míru a dobrému sousedství všem sousedním státům a jejich národům.

 

Vyzýváme všechny lidi, kteří žijí v Evropě, aby se k nám připojili a pomohli nám vybudovat Svobodný Suverénní Evropský Stát.

Svobodný Suverénní Evropský Stát

Sebestačný spoločný život a byť tu jeden pre druhého. V mieri, so vzájomnou úctou, rešpektom a ohľaduplnosťou – ku vlastným životom, životom iných ľudí a všetkých bytostí a k prírode.

Zaregistrovať
občianstvo