A Szabad Szuverén Európai Állam Függetlenségi Nyilatkozata

 

Mi, alulírottak, a mai napon 2023. május 20-án …. órakor, Cardonában, Spanyolországban kihirdetjük a

 

„Szabad Szuverén Európai Állam“

 

megalakulását és Európa területén minden államtól függetlennek valljuk magunkat.

 

Ez az új szuverén állam, amelyet a mai ugyanazon dátummal megjelölt kiáltvány ismertet, csak a természet, a kozmosz, és az emberi család törvényei kötelezik.

 

Mi, alulírottak, alkotjuk a Szabad Szuverén Európai Állam Alapító Tanácsát. Garantáljuk, hogy az új állam már elkészült alkotmánya, a polgárai akarata alapján kerül módosításra és megszavazásra.

 

Minden szomszédos államnak és annak népének kezet nyújtunk a békéért és a jószomszédi viszonyért.

 

Felhívásunk minden Európában élő emberhez szól, hogy csatlakozzanak hozzánk, és segítsenek a Szabad Szuverén Európai Állam felépítésében.

 

 

Spanyolország, Cardona, 2023. május 20.