Slobodný Suverénny Európsky Štát

VYHLÁSENIE NEZÁVISLOSTI SLOBODNÉHO SUVERÉNNEHO EURÓPSKEHO ŠTÁTU

My, dolupodpísaní, vyhlasujeme dňa 20. mája 2023 zriadenie:

 

„Slobodného Suverénneho Európskeho Štátu“

 

a vyhlasujeme, že sme nezávislí od všetkých štátov na území Európy.

 

Tento nový zvrchovaný štát, opísaný v proklamácii z toho istého dňa, je viazaný len božskými zákonmi prírody, vesmíru a ľudskej rodiny.

 

My, dole podpísaní, tvoríme Zakladajúcu radu Slobodného Suverénneho Európskeho Štátu. Ručíme za to, že už vypracovaná ústava nového štátu bude na základe vôle jeho občanov upravená a odhlasovaná.

 

Podávame ruku k mieru a dobrému susedstvu všetkým našim susedným štátom a ich národom.

 

Naša výzva smeruje ku všetkým ľuďom, ktorí žijú v Európe, aby sa k nám pridali a pomohli vybudovať Slobodný Suverénny Európsky Štát.

 

Slobodný suverénny európsky štát

Sebestačný spoločný život a byť tu jeden pre druhého. V mieri, so vzájomnou úctou, rešpektom a ohľaduplnosťou – ku vlastným životom, životom iných ľudí a všetkých bytostí a k prírode.

 

Výzva na nový začiatok pre slobodný život v novom mierovom štáte. Pridáte sa a pomôžete nám vybudovať tento štát?

Zaregistrovať
občianstvo