SVOBODNÝ SUVERÉNNÍ EVROPSKÝ STÁT

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) Svobodného svrchovaného evropského státu (dále jen „Stát“)

Tyto zásady vstoupí v platnost dne: 25. května 2023

Na webových stránkách, které jsou přístupné na www.europe-state.eu (dále jen „webové stránky“), je jednou z našich hlavních priorit ochrana osobních údajů našich návštěvníků. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují typy informací, které web shromažďuje a zaznamenává, a způsob jejich použití.

Máte-li jakékoli další dotazy nebo potřebujete více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na naše online aktivity a vztahují se na návštěvníky našich webových stránek s ohledem na informace, které sdílejí a / nebo shromažďují prostřednictvím webu. Tyto zásady se nevztahují na žádné informace shromážděné offline nebo prostřednictvím jiných kanálů než této webové stránky. Neshromažďujeme žádnou jinou formu osobních údajů.

 

Schválení

Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů a souhlasíte s jejich podmínkami.

 

Informace, které shromažďujeme

Osobní údaje, které od vás požadujeme, a důvody jejich žádosti vám budou objasněny v okamžiku, kdy vás požádáme o poskytnutí osobních údajů. K tomu dochází v okamžiku, kdy se svobodně rozhodnete vyplnit registrační formulář a přihlášku.

Když si zaregistrujete účet, požádáme vás pouze o vaši e-mailovou adresu. Při vyplňování žádosti o udělení občanství budeme požadovat všechny potřebné údaje pro vydání dokumentu, který požadujete. To zahrnuje vaše jméno, příjmení, příslušné tituly, kontaktní a identifikační údaje včetně fotografie.

 

Jak používáme vaše informace

Shromážděné informace používáme především pro účely vydání vašeho dokladu (pasu) a případně následujícími způsoby:

– provoz a údržba webových stránek a váš přístup k vašemu účtu

– komunikace s vámi

– uchovávání za účelem zaznamenání vás jako občana státu

– identifikace podvodů

 

Nahrávání souborů

Web se řídí standardními postupy pro používání souborů protokolu. Tyto soubory zaznamenávají návštěvníky při návštěvě webových stránek. Všechny hostingové společnosti to dělají a je to součást analýzy hostingových služeb. Informace shromážděné prostřednictvím souborů protokolu zahrnují adresy internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), datum a čas, odkazující stránky a počet kliknutí, pokud je to relevantní. Tato data nejsou spojena s žádnými osobně identifikovatelnými informacemi. Účelem těchto informací je analyzovat trendy, spravovat webové stránky, sledovat pohyb uživatelů na webových stránkách a shromažďovat demografické informace.

 

Zásady ochrany osobních údajů třetích stran

Zásady ochrany osobních údajů státu se nevztahují na partnery, se kterými spolupracujeme (platební brána, poskytovatel hostingu). Proto doporučujeme, abyste si přečetli příslušné zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran, kde naleznete podrobnější informace.

Soubory cookie můžete zakázat prostřednictvím jednotlivých možností prohlížeče. Chcete-li se dozvědět více o správě souborů cookie v konkrétních webových prohlížečích, najdete je na příslušných webových stránkách prohlížečů, které používáte.

 

Vaše práva a povinnosti

Osobní údaje, které od vás požadujeme, jsou nezbytně nutné pro vydání požadovaného dokumentu a pro naše záznamy o vás. Máte však možnost uplatnit následující práva:

Právo na přístup – máte právo požadovat kopie vašich osobních údajů. Za tuto službu vám můžeme účtovat malý poplatek.

Právo na opravu – Máte právo nás požádat o opravu jakýchkoli informací, o kterých se domníváte, že jsou nepřesné.

V případě jakýchkoliv změn Vašich osobních údajů jste povinni nás o tom neprodleně informovat, nejpozději však do 3 měsíců od změny

Pokud se přihlásíte, máme jeden měsíc na to, abychom vám odpověděli. Chcete-li uplatnit kterékoli z těchto práv, kontaktujte nás.

 

Informace o dětech

Pouze dospělá osoba může požádat o občanství od okamžiku, kdy dosáhne věku 18 let. U osob mladších 18 let podává žádost rodič nebo odpovědný zákonný zástupce. Pro zpracování jejich osobních údajů platí tyto zásady stejným způsobem jako pro dospělé.

 

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Proto doporučujeme, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali, zda nedošlo ke změnám. O jakýchkoli změnách vás budeme informovat zveřejněním nových zásad na této stránce. Tyto změny jsou účinné okamžitě po jejich zveřejnění na této stránce.

 

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy nebo nás chcete informovat o změně vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu: [email protected]

Slobodný suverénny európsky štát

Sebestačný spoločný život a byť tu jeden pre druhého. V mieri, so vzájomnou úctou, rešpektom a ohľaduplnosťou – ku vlastným životom, životom iných ľudí a všetkých bytostí a k prírode.

Zaregistrovať
občianstvo