Slobodný Suverénny Európsky Štát

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) Slobodného Suverénneho Európskeho Štátu (ďalej len „Štát“)

Tieto zásady nadobúdajú platnosť dňa: 25. mája 2023

Na webovej prezentácii, ktorá je prístupná na adrese www.europe-state.eu (ďalej len „Web“), je jednou z našich hlavných priorít ochrana osobných údajov našich návštevníkov. Tento dokument Zásady ochrany osobných údajov obsahuje typy informácií, ktoré web zhromažďuje a zaznamenáva, a spôsob ich použitia.

Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete viac informácií o našich Zásadách ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na naše online aktivity a platia pre návštevníkov našich webových stránok, pokiaľ ide o informácie, ktoré zdieľajú a/alebo zhromažďujú prostredníctvom Webu. Tieto zásady sa nevzťahujú na žiadne informácie zozbierané offline alebo prostredníctvom iných kanálov, ako je táto webová stránka. Inú formu zberu osobných údajov neuskutočňujeme.

 

Súhlas

Používaním našej webovej stránky vyjadrujete súhlas s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a súhlasíte s ich podmienkami.

 

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Osobné údaje, ktoré od vás žiadame a dôvody, pre ktoré ich žiadame, vám budú objasnené v okamihu, keď vás požiadame o poskytnutie osobných údajov. Toto sa deje v momente, keď sa slobodne rozhodnete vyplniť registračný formulár a žiadosť.

Pri registrácii konta budeme od vás požadovať len emailovú adresu. Pri následnom vyplnení žiadosti o občianstvo budeme požadovať všetky nevyhnutné údaje pre vystavenie vami požadovaného dokladu. Ide o vaše meno, priezvisko, príslušné tituly, kontaktné a identifikačné údaje vrátane fotografie.

 

Ako používame vaše informácie

Zhromaždené informácie používame primárne za účelom vystavenia požadovaného dokladu (pasu) a prípadne nasledujúcimi spôsobmi:

– prevádzka a údržba webu, a vášho prístupu do vášho konta

– komunikácia s vami

– uchovávanie za účelom evidencie o vás ako o občanovi Štátu

– identifikácia podvodov

 

Zaznamenávanie súborov

Web dodržiava štandardný postup používania protokolových súborov. Tieto súbory zaznamenávajú návštevníkov pri ich návšteve webových stránok. Robia to všetky hostingové spoločnosti a je to súčasť analytiky hostingových služieb. Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov denníka zahŕňajú adresy internetového protokolu (IP), typ prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), dátum a čas, odkazujúce/odkazujúce stránky a prípadne počet kliknutí. Tieto údaje nie sú spojené so žiadnymi informáciami, ktoré by umožňovali osobnú identifikáciu. Účelom týchto informácií je analýza trendov, správa webovej lokality, sledovanie pohybu používateľov na webovej lokalite a zhromažďovanie demografických informácií.

 

Zásady ochrany osobných údajov tretích strán

Zásady ochrany osobných údajov Štátu sa nevzťahujú na partnerov, s ktorými spolupracujeme (platobná brána, poskytovateľ hostingu). Preto vám odporúčame, aby ste si pre podrobnejšie informácie prečítali príslušné Zásady ochrany osobných údajov týchto tretích strán.

Súbory cookie môžete zakázať prostredníctvom individuálnych možností prehliadača. Ak sa chcete dozvedieť podrobnejšie informácie o správe súborov cookie v konkrétnych webových prehliadačoch, nájdete ich na príslušných webových stránkach prehliadačov, ktoré vy sami používate.

 

Vaše práva a povinnosti

Osobné údaje, ktoré od vás požadujeme sú nevyhnutne potrebné pre vystavenie požadovaného dokladu a pre našu evidenciu o vás. Máte však možnosť uplatniť si nasledovné práva:

Právo na prístup – Máte právo požiadať o kópie svojich osobných údajov. Za túto službu vám môžeme účtovať malý poplatok.

Právo na opravu – Máte právo požiadať nás o opravu akýchkoľvek informácií, o ktorých sa domnievate, že sú nepresné.

V prípade akýchkoľvek zmien vašich osobných údajov máte povinnosť nás o tom bezodkladne informovať, najneskôr však do 3 mesiacov od príslušnej zmeny

Ak podáte žiadosť, máme jeden mesiac na to, aby sme vám odpovedali. Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás.

 

Informácie o deťoch

O občianstvo môže požiadať výlučne dospelá osoba a to od momentu dovŕšenia 18 rokov. Za osoby mladšie ako 18 rokov podáva žiadosť rodič alebo zodpovedný právny zástupca. Pre spracovanie ich osobných údajov platia tieto Zásady rovnako ako pre dospelé osoby.

 

Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov

Naše Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. Preto vám odporúčame, aby ste pravidelne kontrolovali túto stránku a zisťovali prípadné zmeny. O všetkých zmenách vás budeme informovať uverejnením nových Zásad na tejto stránke. Tieto zmeny sú účinné okamžite po ich zverejnení na tejto stránke.

 

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo nás chcete informovať o zmene vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom emailu: [email protected]

Slobodný suverénny európsky štát

Sebestačný spoločný život a byť tu jeden pre druhého. V mieri, so vzájomnou úctou, rešpektom a ohľaduplnosťou – ku vlastným životom, životom iných ľudí a všetkých bytostí a k prírode.

Zaregistrovať
občianstvo